Panoramy


                 

Archiwalia
Pierwszą część eksponatów stanowią rękopisy, dokumenty, obrazy i fotografie mieszkańców Żabna. Wszystko zamyka się w czasie od XVII do końca XX wieku. Takie było bowiem zamierzenie organizatora.Ciekawy bez wątpienia dokument stanowi kserokopia mapy Polski z 1505 roku, z poprawkami z roku 1593. Wyraźnie zaznaczono na niej stolicę naszego kraju - Cracovię oraz regiony, które wchodziły w skład państwa polskiego. W widłach Dunajca i Wisły położone jest Żabno, ujęte na mapie jako miasteczko. Znajdujące się tuż nad mapą wspomniane zapisy dziejów Żabna są kserokopią oryginałów i pochodzą z rękopisu "BENEDIECT". Ze względu na jakość dokumentów i możliwość przeczytania tekstów wykonane zostało ich powiększenie. Mapa została podarowana przez Jakuba Grelowskiego-Kurkowskiego.Osobno prezentowana jest mapka sytuacyjna Żabna z 1848 roku, z poprawkami z roku 1905 Wyraźnie zaznaczono Rynek miasteczka, kościół Ducha Św.
Piekarnictwo
Na wyposażenie sali poświęconej piekarstwu składają się między innymi: skrzynia na zboże lub mąkę waga do ciasta, sześć niecek do wyrobu ciasta , drewniana łopata do sypania zboża, koszyczki do formowania ciasta, cepy sierpy, drewniane grabie, cztery łopaty do wkładania i wyjmowania chleba z pieca, drewniane żarna oraz drewniane wałki i stolnica.Osobną część pomieszczenia stanowi drewniany: młynek do oddzielania zanieczyszczeń od zboża. Jest to bardzo ciekawy eksponat, wykonany w sposób prosty, bez jakichkolwiek przekładni mechanicznych .Z pewnością ciekawy zbiór prezentują narzędzia rzemieślnicze związane z szewstwem. Był to jeden z zawodów najbardziej rozpowszechniony w dawnych latach na terenie Żabna.

Rzemiosło
Następną część zbiorów stanowi sala poświęcona żabnieńskim rzemieślnikom oraz urządzeniom związanym z rozwojem telefoniki. Jako pierwszą zajmują stare narzędzia, którymi posługiwali się stolarze. Eksponaty pochodzą od państwa Wieczorków, Talandów i Gajków. Zasadniczą część stanowią heble różnej wielkości, które służyły do gładzenia drewna jak również nadawania pożądanych kształtów. Większych tego typu narzędzi zgromadzono osiem sztuk, natomiast mniejszych szesnaście. Są też heble średnie - również osiem sztuk oraz inne, służące np. bednarzom. Dwa z nich zaliczane są do hebli dużych, którymi gładzono większe powierzchnie drewna. Obok umieszczono topór ciesielski oraz ręczne piły do drewna, ośniki, znaczniki i kilka rodzajów wiertarek ręcznych. Prawa strona sali to wystawka poświęcona z kolei fryzjerstwu i masarstwu. Jeżeli chodzi o pierwszy rodzaj, zgromadzone zostały podstawowe narzędzia, którymi posługiwali się owi rzemieślnicy. Były to między innymi: podstawka z blachy cynkowej do mycia głowy, ręczne maszynki do strzyżenia, brzytwy do golenia, wałki do układania włosów, pasy do ostrzenia brzytew oraz pochodząca już z lat 60-tych elektryczna suszarka do włosów. Wystawę w tej części sali zamykają stare urządzenia obrazujące rozwój telefoniki, częściowo instrumentów muzycznych oraz skromny kącik sportowy. Wśród pamiątek związanych z telefoniką na naszych terenach znajdują się między innymi: stara centralka telefoniczna z lat 40 - 50 XX stulecia, aparaty telefoniczne odbiornik radiowy z okresu międzywojennego, głośniki domowe tzw. kołchoźniki z lat 40. i 50., odbiorniki radiowe z lat 50. i 70. XX wieku oraz adapter z tego okresu wraz z płytami. Pomiędzy tymi eksponatami umieszczone zostały niektóre z instrumentów muzycznych: harmonia z okresu II wojny światowej, ręcznie wykonane skrzypce, trąbka hejnałówka oraz części instrumentów perkusyjnych.
Gospodarstwo
Zaznaczyć trzeba, że wszystkie eksponaty zgromadzone w tej sali pochodzą z XIX lub z przełomu XIX i XX wieku. Zostały odnalezione w najstarszych budynkach na terenie Żabna i podarowane przez mieszkańców do izby pamięci. Dodatkowo jeszcze ekspozycję uzupełnia drewniana skrzynia oraz zawieszony na ścianie obraz Serca Jezusowego. Wszystkie narzędzia pochodzą z przełomu XIX i XX stulecia. Tę część wystawy zamykają inne jeszcze pamiątki gospodarstwa domowego z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na stoliku znajdują się kufle na piwo, maszynka do krajania wędlin, menażki do napojów, butelki oraz magielnica drewniana z wałkami. Poniżej ustawiono części z pieców waflowych oraz kafle, które były wyrabiane w Żabnie przez zakład Jakuba Kurkowskiego i Wiktora Wierciaka. Ostatnią część wystawy związanej z codziennym życiem mieszkańców Żabna w latach dawniejszych stanowią eksponaty zgromadzone w odrębnym pomieszczeniu, prezentujące różnorodne pamiątki sprzętu gospodarstwa domowego.
Militaria
Skromne zbiory militraiów prezentują bagnety i menażki z okresu I wojny światowej. Jest to pozostałośc po odnaleziskach armii austryiackiej i rosyjskiej z bitwy w okolicach Żabna. Hełmy, łuski i resztki broni, to elementy uzbrojenia polskiej armii z okresu II wojny światowej. Dnia 8-9 września 1939r miała miejsce w okolicach Żabna jedna z najważniejszych bitew w Małopolsce. Chodziło między innymi o most nad Dunajcem w Biskupicach Radłowskich.
Rolnictwo
W dziale rolnictwo znajdują sie narzędzia i urządzenia do uprawy roli. Są to narzędzia drewniane robione przez miejscowych rzemieslników (stelmachów, kołodziejów, bednarzy, stolarzy i kowali). Te narzędzia świadczą o kulturze agrarnej regionu. Oglądając narzędzia rolnicze możemy sobie wyobrazić, jak ciężka była praca na roli i w gospodarstwie. Opierała się na sile człowieka i konia.
Kuchnia
Wystrój kuchni z lat przedwojennych. Kuchnia wiejska. Centralny punkt umeblowania i wyposażenia stanowi stół. Obok stołu - stolarskiej roboty ława. Dalsza część ekspozycji, to kredens (również stolarskiej roboty) z elementami ozdobnym - toczenia czy wyrzynania. Do celów ekspoyzycji wykonano atrapę kuchennego pieca. Drobne elementy wyposażenia dobrane są z tej samej epoki. Nieodzownym wystrojem dawnej kuchni były obrazy świętych zawieszane na ścianach.