Wystawa "Ostatnie takie galicyjskie" jako izba pamięci (poświęcona przeszłości Żabna) założona została w roku 2001. Wiązało się to z momentem przejścia Publicznego Gimnazjum w Żabnie do nowego budynku. Materiały archiwalne (dokumenty, obrazy, fotografie) gromadzone były już od 1990 r. Wykorzystane zostały wcześniej do opracowań na temat przeszłości miasteczka. Natomiast eksponaty związane z rzemiosłem oraz codziennym życiem mieszkańców zebrane zostały w ciągu lat 2001 -2003. Wszystko następnie odpowiednio posegregowano i ułożono tematycznie.